Avdelare

16-10-01 Pressmeddelande

Kollegiet utfärdar
Anvisning 3-2016

Från och med den 1 december 2016 görs ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Ändringarna är föranledda av EU-direktivet om rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (”Direktivet”) och de svenska lagändringar som görs på grundval härav. Ändringarna sker genom Anvisning 3-2016.