Avdelare

14-10-28 Pressmeddelande

Kollegiet utfärdar anvisning om könsfördelning i börsbolagens styrelser

Från och med den 1 januari 2015 ändras ett antal regler i Svensk kod för bolagsstyrning mot bakgrund av Kollegiet för svensk bolagstyrnings (”Kollegiets”) initiativ beträffande könsfördelningen i börsbolagens styrelser. Ändringarna sker genom Anvisning 1-2014, eftersom Kollegiets generella översyn av Koden inte är färdig till årsskiftet.