Avdelare

12-06-13 Pressmeddelande

Kollegiet vill bromsa EU-regler, samtidigt som det är höjd kvalitet i svensk bolagsstyrning

Av Kollegiets Årsrapport 2012 framgår att Kollegiet under verksamhetsåret aktivt verkat för att hålla tillbaka och förenkla regler som emanerar från EU. En handlingsplan om bolagsstyrning väntas från EU under hösten 2012 och Kollegiet är berett att också försöka påverka dess genomförande för att slå vakt om den svenska bolagsstyrningsmodellen och självregleringens roll.