Avdelare

20-10-08

Kollegiets och andra organisationers synpunkter
på EU-initiativ om hållbar bolagsstyrning

Kollegiet har gemensamt med flera tyska, danska och svenska näringslivsorganisationer samt svenska självregleringsorgan och institutionella ägare lämnat sina synpunkter på det initiativ avseende hållbar bolagsstyrning som EU-kommissionen initierat baserat på EY:s slutrapport.