Avdelare

16-06-21

Kollegiets svar på EU-enkät om riktlinjer för rapportering av icke-finansiell information

Kollegiet för svensk bolagstyrning har i relevanta delar lämnat sina sypunkter på en enkät från EU-kommissionen beträffande icke-bindande riktlinjer för rapportering av icke-finansiell information.

Observera att vissa frågor avsiktligen lämnats obesvarade med anledning av att dessa bedömts ligga utanför Kollegiets verksamhetsområde alternativt inte kunnat besvaras tillfredsställande inom det begränsade svarsutrymmet.

 Läs synpunkterna här.