Avdelare

11-04-20

Kollegiets synpunkter på EU-grönbok om bolagsstyrning i börsbolag

Kollegiet för svensk bolagstyrning har på uppmaning av Justitiedepartementet avgett ett yttrande till regeringen över EU-kommissionens grönbok om bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Kollegiet framförde ett flertal synpunkter.