Avdelare

19-12-06

Kollegiets synpunkter på EU-studie om styrelseansvar och hållbar bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har till EU-kommissionen lämnat sina synpunkter på den studie avseende styrelseansvar och hållbar bolagsstyrning som kommissionen genomfört tillsammans med EY. Kollegiet framför både kritik och farhågor.