Avdelare

17-03-01

Kollegiets synpunkter på EU-utkast för rapportering av icke-finansiell information

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har till Justitiedepartementet respektive EU-kommissionen lämnat synpunkter på EU-kommissionens utkast till icke-bindande riktlinjer för rapportering av icke-finansiell- och mångfaldsinformation.