Avdelare

19-02-15

Kollegiets synpunkter på EU-utkast till riktlinjer för upprättande av ersättningsrapport till direktiv

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har till EU-kommissionen lämnat synpunkter på kommissionens utkast till riktlinjer för upprättande av ersättningsrapport enligt aktieägarrättighetsdirektivet ("The European Commission’s discussion paper regarding guidelines on the presentation of the remuneration report").