Avdelare

11-07-17

Kollegiets synpunkter på EU:s grönbok om bolagsstyrning i noterade bolag

Kollegiet för svensk bolagstyrning har lämnat synpunkter på EU-kommissionens grönboken om bolagsstyrning ("corporate governance") i noterade bolag (EU CG Green Paper).