Avdelare

22-05-24

Kollegiets synpunkter på förslag på direktivförslag om hållbar bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat synpunkter på EU-kommissionens direktivförslag avseende hållbar bolagsstyrning, Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD). Kollegiet har framfört ett flertal invändringar.