Avdelare

11-12-15

Kollegiets synpunkter
på MiFID II

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat ett flertal synpunkter på bolagsstyrningsdelarna i EU-kommissionens förslag till MiFID II till Finansdepartementet.