Avdelare

11-08-17

Kollegiets synpunkter
till Finansdepartementet
på CRD IV

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat sina synpunkter på de förslag till bolagsstyrningsregler som återfinns i utkastet till EU-direktiv och -förordning för genomförande av CRD IV.