Avdelare

05-04-07 Pressmeddelande

Näringslivets självreglering stärkt

"Självregleringen inom det svenska näringslivet får en betydande styrka när den svenska koden för bolagsstyrning nu förs in i Stockholmsbörsens noteringskrav och med viss fördröjning kommer att gälla för alla noterade bolag", säger Hans Dalborg, ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning i en kommentar till att koden blir tvingande för A-listans bolag och de större bolagen på O-listan.

"Koden spelar redan nu en huvudroll vid bolagsstämmorna i de större bolagen. Kollegiet kommer att översiktligt utvärdera vårens bolagsstämmor och erfarenheterna från de bolag som redan nu helt tillämpar koden. Men mitt första intryck är att det inte varit förenat med stora extra problem eller betydande extra kostnader för dessa bolag eftersom de flesta av eget intresse ändå skulle ha fortsatt att förbättra sin bolagsstyrning och rapporteringen om detta."

"Det är en styrka att Stockholmsbörsen och Aktiemarknadsbolagens Förening i sin överenskommelse också markerar att koden efter en tid kommer att gälla för alla noterade bolag. Detta visar näringslivets vilja till ambitiös självreglering och det borde medföra att lagstiftningsinitiativ på detta område får avvakta tills vi fått erfarenheter av arbetet med koden", säger Hans Dalborg.

 Pressmeddelandet som PDF