Avdelare

10-06-17

Ny kod med tydlig övervakning, Kollegiet tar över NBK:s uppgifter

I Kollegiets årsrapport för 2009 redovisas arbetet med den reviderade kod som börjar gälla i år med bl a utvidgade regler för ersättningar samt en utvärdering av hur bolagen tillämpat den tidigare koden. Vidare redogör Stockholmsbörsen för hur man övervakar att koden tillämpas av börsbolagen. 

Vid årsmöte den 18 maj 2010 beslöt Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där Kollegiet är ett av föreningens sakorgan, att från detta datum överföra Näringslivets Börskommittés (NBK) arbetsuppgifter till Kollegiet för svensk bolagsstyrning och att därmed lägga ned NBK.

Vidare utsågs Eva Halvarsson och Caroline af Ugglas till nya ledamöter i Kollegiet som ersättare av Kerstin Hessius och Marianne Nivert, som båda avböjt omval. Samtidigt omvaldes ordförande Hans Dalborg samt ledamöterna Lars Träff och Anders Ullberg för ytterligare en mandatperiod.

 Läs hela pressmeddelandet till Årsrapport 2010

Årsrapport 2010 finns här