Avdelare

19-06-04

Ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Håkan Broman har utsetts till ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Håkan Broman är partner på Penta Construction Group och styrelsemedlem i FM Mattsson. Han har en bakgrund som tillförordnad vd och dessförinnan chefsjurist för NCC Group, bolagsjurist på ABB/ DaimlerChrysler Transportation och advokat på Advokatfirman Ekelund.

”Håkan Broman har djup kunskap inom bolagsstyrning i operativa roller och kommer tillföra stor kompetens som ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Det är därför mycket glädjande att han valt att acceptera erbjudandet att verka inom ramen för svensk självreglering”, säger Patrik Tigerschiöld, ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning utvecklar och förvaltar svensk kod för bolagsstyrning och regler för aktiemarknaden. Verksamheten ingår som ett sakorgan i Föreningen för god sed, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom aktiemarknadsområdet samlats.

Ledamöter har till uppgift att bidra till Kollegiets arbete med sin personliga kunskap och erfarenhet inom svensk bolagsstyrning och har utsetts av styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Valberedningen har bestått av Patrik Tigerschiöld, ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, Petra Hedengran, vice ordförande i Aktiemarknadsbolagens förening, Anne Wigart, Senior Legal Adviser Svenskt Näringsliv samt Arne Karlsson, ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Lena Olving och Per Lekvall lämnar rollen som ledamöter för Kollegiet. Per Lekvall kvarstår dock som adjungerad till Kollegiet.

 Läs hela pressmeddelandet här.