Avdelare

21-10-05 Pressmeddelande

Ny regleringskommitté tar över utfärdandet av regler från Kollegiet

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har inrättat en ny regelkommitté, Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK). Regleringskommittén tar över utfärdandet av regler från Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Medan Kollegiet fortsatt ansvarar för frågor om bolagsstyrning, inklusive bolagsstyrningskoden, kommer Regelkommittén att ansvara för takeover-regelverket, ersättningsregelverket och rekommendationen om riktade emissioner samt eventuella framtida regler om god sed på den svenska aktiemarknaden.

Läs hela pressmeddelandet på ASK:s webbplats