Avdelare

11-05-18 Pressmeddelande

Ny verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Björn Kristiansson, partner i advokatbyrån Hannes Snellman, efterträder Per Lekvall som sekreterare och verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning från och med den 25 maj 2011. Lekvall kvarstår som ledamot i Kollegiet.

Björn Kristiansson är specialist inom börs- och bolagsrätt. Han var biträdande sekreterare i Kodgruppen och har därefter varit bolagsrättslig rådgivare till Kollegiet och bl.a. medverkat i de revideringar som skett av koden.

 Läs hela pressmeddelandet här.