Avdelare

18-06-11 Pressmeddelande

Nya ledamöter i Kollegiet

Karin Apelman, Louise Lindh och Gun Nilsson har utsetts till nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Kollegiet utvecklar och förvaltar svensk kod för bolagsstyrning och regler för aktiemarknaden. Verksamheten ingår som ett sakorgan i Föreningen för god sed, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom aktiemarknadsområdet samlats.

Ledamöter har till uppgift att bidra till Kollegiets arbete med sin personliga kunskap och erfarenhet inom svensk bolagsstyrning och har utsetts av styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Valberedningen har bestått av Patrik Tigerschiöld, ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, Petra Hedengran, vice ordförande i Aktiemarknadsbolagens förening, Anne Wigart, Senior Legal Adviser Svenskt Näringsliv samt Arne Karlsson, ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

”Vi är mycket glada att så respekterade och kompetenta personer accepterat erbjudandet om att bli ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Samtliga har lång erfarenhet från att leda och rådge organisationer inom den publika sfären. Samtliga har dessutom verkat inom områden som är relevanta för kollegiets verksamhet och åtnjuter stort förtroende inom såväl svenskt näringsliv som offentlig sektor”, säger Patrik Tigerschiöld, ordförande Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Karin Apelman tillträder den 21 juli som generalsekreterare för FAR. Karin var generaldirektör för EKN mellan 2007–2016 och var fram till våren 2018 styrelsemedlem i Handelsbanken, Svenska Kraftnät, Bliwa Livförsäkring och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. Hon har tidigare haft flera uppdrag inom svenskt näringsliv och i offentlig verksamhet, bland annat inom Luftfartsverket och Swedavia.

Louise Lindh är VD i Fastighets AB L E Lundberg. Hon är därutöver Styrelseordförande i J2L Holding och styrelseledamot i LE Lundbergsföretagen, Fastighets AB L E Lundberg, Hufvudstaden och Holmen.

Gun Nilsson är VD för Melker Schörling AB och var tidigare CFO för IP-only, Sanitec Group, Nobia Group samt VD för Gambro Holding och CFO och vVD för Duni. Hon är därutöver ledamot av styrelsen i Hexagon, AAK, Hexpol, Loomis och Bonnier Holding.

I samband med utnämningarna kommer följande ledamöter lämna rollen som ledamöter för Kollegiet; Peter Clemedtson, Annika Lundius, Olle Nordström, Lars Thalén.

Mer om Föreningen 

Mer om Kollegiet