Avdelare

11-06-15 Pressmeddelande

Nya ledamöter i Kollegiet

Carl Bennet och Lars Pettersson har utsetts till ledamöter i Kollegiet. De ersätter Lars Otterbeck och Michael Treschow, som varit ledamöter i Kollegiet sedan starten 2005.

Kollegiets tidigare verkställande ledamot Per Lekvall har valts till ordinarie ledamot på ett år. Lars-Erik Forsgårdh och Marianne Nilsson har omvalts för ett år, medan Carola Lemne omvalts för ytterligare en full mandatperiod, dvs. två år.

 Läs pressmeddelandet här.