Avdelare

15-10-01

Position paper: Kollegiets inställning om individuell omröstning och automatisk rösträkning vid styrelseval

Ett antal utländska institutionella ägare och Norges Bank Investment Management har lämnat förslag om obligatorisk individuell omröstning och rösträkning vid styrelseval. Kollegiet uppskattar de internationella investerarnas engagemang avseende svensk bolagsstyrning och reglerna i den svenska koden och har noggrant har övervägt de synpunkter som framförts. 

Kollegiet finner inte att skälen för att införa regler i Koden som föreskriver individuell omröstning eller automatisk rösträkning vid styrelseval är tillräckligt starka mot bakgrund av de möjligheter som svensk aktiebolagsrätt erbjuder och den välfungerande praxis som finns i bolagen och dess valberedningar. Kollegiets slutsatser presenteras i ett position paper.

Tidigare koddokument finns här