Avdelare

18-09-06

Remissvar om förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat synpunkter på Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn (Dnr 18-3578). Kollegiet stödjer förslaget med undantag för vissa synpunkter.