Avdelare

17-11-13

Remissvar på FI-promemoria om ny ordning för redovisningstillsynen

Kollegiet har lämnat remissvar avseende Finansinspektionens promemoria "En ny ordning för redovisningstillsyn" (FI Dnr 17-6486). Kollegiet stödjet förslaget.