Avdelare

16-11-25

Remissvar på promemorian "Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser"

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat synpunkter på promemorian "Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser" (Ds 2016:32). Kollegiet begränsar sina synpunkter till förslagets konsekvenser för börsbolagen. Kollegiet är kritiskt till kvotering.