Avdelare

23-12-01 Pressmeddelande

Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft 2024-01-01

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag en reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning som träder i kraft den 1 januari 2024. Se bifogade dokument.