Avdelare

10-02-01

Reviderad kod 2010
träder i kraft

Den 1 februari 2010 trädde en ny reviderad Svensk kod för bolagsstyrning i kraft med med övergångsregler som innebär att vissa av de ändringar som genomförts inte behöver genomföras förrän vid senare tidpunkt.