Avdelare

09-12-22

Reviderad kod med nya regler om ersättningar m.m.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har presenterat den slutligt reviderade koden för anpassning till EU-rekommendation om ersättningar, ny lagstiftning m.m. Den nya koden träder i kraft den 1 februari 2010 men reglerna om oberoende och ersättningar behöver inte tillämpas förrän från den 1 juli.