Avdelare

22-09-12

Samlad kritik mot EU-förslag om hållbar bolagsstyrning

Kollegiet har gemensamt med flera nordiska organisationer lämnat synpunkter på EU-kommissionens direktivförslag avseende om hållbar bolagsstyrning (CSDDD).

Utöver ett omfattande remissvar som Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden skickade in i början av 2022 har Kollegiet och föreningen gemensamt med flera nordiska självregleringsorgan och näringslivsorganisationer undertecknat ett brev med synpunkter på EU-kommissionens direktivförslag avseende hållbar bolagsstyrning, Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD).

Syftet med brevet är att bland annat understryka att det inte finns behov av den typen av skärpt reglering av bolagsstyrning som föreslås genom CSDDD och att lyfta fram riskerna med ett suboptimalt regelverk.

 Läs brevet med synpunkterna här.