Avdelare

22-02-23

Svar på remiss från Svensk Värdepappersmarknad om olika obligationsfrågor

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat svar på förslag till uppdaterad version av Svensk Värdepappersmarknads mallvillkor för vissa företagsobligationer och närliggande obligationsmarknadsfrågor

Föreningen Svensk Värdepappersmarknads medlemmar är banker, värdepappersbolag och motsvarande utländska aktörer som bedriver värdepappersrörelse på eller gentemot den svenska värdepappersmarknaden.

 Läs remissvaret här.