Avdelare

10-09-20

Svenska valberedningar fungerar, men det finns utrymme för förbättrad tillämpning av reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har låtit genomföra en grundlig undersökning av hur valberedningarna fungerar. Undersökningsresultatet visar, enligt Kollegiets bedömning, att nomineringsprocessen i svenska börsföretag förbättrats väsentligt till följd av införandet av valberedningar i enlighet med kodens riktlinjer och att det inte finns något omedelbart behov av att ändra kodens regler. 

Dock framkommer resultat som det finns anledning för aktörerna, främst ägarna i börsbolag, att överväga och för Kollegiet att noga följa. Praxis kan förbättras.

 Läs undersökningen här.