Avdelare

16-05-18

Synpunkter på EU-förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat sina synpunkter på EU-kommissionens direktivförslag om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer. Kollegiet avstyrker förslaget och förordar istället att en utökad redovisning i första hand ska ske frivilligt och utvecklas utifrån bolagens befintliga finansiella redovisning och hållbarhetsredovisning och om nödvändigt regleras inom dessa ramar.