Avdelare

22-10-15

Synpunkter på EU-förslag till uppdaterade riktlinjer för ersättningsrapporter

Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Aktiemarknadens självregleringskommitté har lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till uppdaterade riktlinjer för ersättningsrapporter. Det varnas bl.a. för onödig administation och ökade kostnader för börsbolagen.