Avdelare

14-04-24

Synpunkter på EU-rekommendation om följ eller förklara samt ändringsförslag om aktieägarrättigheter

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har till Justitiedepartmentet lämnat synpunkter på EU-kommissionens rekommendation om följ eller förklara samt på kommissionens förslag till ändringar i aktieägarrättighetsdirektivet m.m.