Avdelare

22-11-28

Synpunkter på ISS-förslag till reviderad Benchmark Policy

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat synpunkter på Institutional Shareholder Services (ISS) förslag till reviderad Benchmark Policy. Förslag kritiseras.