Avdelare

22-10-21

Synpunkter på OECD:s översyn av Principles of Corporate Governance

Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Aktiemarknadens självregleringskommitté har lämnat tre synpunkter med anledning av OECD:s konsultation avseende den pågående översynen av G20/OECD Principles of Corporate Governance.