Avdelare

21-02-08

Synpunkter på samråd om hållbar bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat kritiska synpunkter på EU-kommissionens samråd avseende hållbar bolagsstyrning.