Avdelare

20-02-19

Synpunkter på utredningen "Ett bättre premie-pensionssystem"

Kollegiet har lämnat synpunkter på utredningen "Ett bättre premiepensionssystem" (SOU 2019:44). Enligt Kollegiet finns det starka skäl att göra en utökad konsekvensanalys av hur bolagsstyrningen och hållbarhetsarbetet beträffande svenska noterade bolag kommer att påverkas innan regeringen går vidare med utredningens steg 2.