Avdelare

21-06-04

Titta på bolagsstyrnings-seminarium 2021

Om du missade Kollegiets bolagsstyrningsseminarium 2021, som ägde rum tisdagen den 18 maj och hölls på engelska, kan du alltid se det i efterhand. Bland annat diskuterade två namnkunniga paneler hur olika kulturer och system för bolagsstyrning påverkar styrelsearbetet respektive vad kan/bör EU göra inom bolagsstyrningsområdet. 

 Inbjudan med program kan du läsa här.

Om du inte kan se inspelningen nedan kan du se den på Youtube