Avdelare

22-06-21

Uppdaterad statistik om könsfördelning i börsbolags-styrelser 2022-06-10

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2022. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka.