Avdelare

21-06-17

Uppdaterad statistik om könsfördelning i börsbolags-styrelser 2021-06-10

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2021. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka marginellt.