Avdelare

16-06-17

Uppdaterad statistik om könsfördelning i börsbolags-styrelser 2016-06-10

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2016 för att kunna jämföra med den statistik som togs fram per den 31 december 2015. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat efter årets stämmor.