Avdelare

19-06-17

Uppdaterad statistik om könsfördelning i börsbolags-styrelser 2019-06-10

Kollegiet har låtit SIS Ägarservice ta fram uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2019. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat marginellt jämfört med i fjol.