Avdelare

16-01-02

Uppdaterad statistik om könsfördelning i börsbolags-styrelser 2015-12-31

Uppdaterad statistik beträffande könsfördelningen i börsbolagens styrelser per den 31 december 2015 visar ingen förändring sedan den senaste mätningen i juni 2015.