Avdelare

13-06-24 Pressmeddelande

Valberedningarna följer inte koden om jämställdhet

För första gången sedan Koden infördes noterar Kollegiet för Svenska Bolagsstyrning en försämring i bolagens rapportering kring bolagsstyrning. Valberedningarna i 8 av 10 bolag yttrar sig inte om könsfördelningen i sitt förslag till styrelse, trots att detta krävs i koden.