Avdelare

21-05-18

Vitbok om EU-utmaningar
för den svenska bolagsstyrningsmodellen

I anslutning till Kollegiets bolagsstyrningsseminarium 2021 publicerade Kollegiet en vitbok som beskriver de utmaningar som den svenska bolagsstyrningsmodellen har ställts inför till följd av EU-reglering i bolagsstyrningsfrågor. 

I vitboken diskuteras också hur EU-regleringsprocessen skulle kunna förändras för att ta bättre hänsyn till medlemsstaternas olika bolagsstyrningssystem.

 Vitboken ("White Paper"): Challenges to Swedish corporate governance due to EU-level regulation