Avdelare

09-06-22

Bolagens tillämpning
av koden 2008

Två undersökningar av hur bolagen tillämpat den reviderade koden, genomförda för Kollegiets räkning av Nordic Investor Services.

Dessa undersökningar är en fortsättning av motsvarande undersökningar varje år sedan 2005. De baserar sig på en genomgång av samtliga kodtillämpande företags bolagsstyrningsrapporter och årsstämmohandlingar och syftar till att ge en konkret och handfast bild av hur koden fungerat som underlag för Kollegiets överväganden om den fortsatta utvecklingen av koden.

Som följd av breddningen av kodens tillämpning från halvårsskiftet 2008 omfattar undersökningarna detta år ca 250 bolag mot tidigare ett drygt hundratal. Resultatet som helhet redovisas i vidstående länkar. En sammanfattande rapport återfinns i Kollegiets Årsrapport 2009.

 Kodtillämpning 2008

 Valberedningar 2008

Årsrapport 2009 finns här