Avdelare

20-04-27 Pressmeddelande

Kollegiet avser inte att utöka personkretsen för ersättningsrapporterna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har i Svensk kod för bolagsstyrning utvidgat den personkrets som kravet på att upprätta ersättningsriktlinjer enligt aktiebolagslagen gäller för.

Utvidgningen innebär att de ersättningsriktlinjer som bolagsstämman ska godkänna även ska omfatta andra personer i bolagsledningen än VD och vice VD. Kollegiet avser inte att på motsvarande sätt utvidga personkretsen som ska omfattas av bolagens ersättningsrapporter.

 Läs hela pressmeddelandet här.